Volop leren

Volop leren

Groepsdoorbrekend werken


Wij hebben met elkaar nagedacht over andere organisatievormen om meer effectiviteit en onderwijsmogelijkheden binnen de beschikbare onderwijstijd te creëren. Daarom werken wij op De Zonnewijzer groepsdoorbrekend.
 

Aanbod op maat

Door groepsdoorbrekend te werken, kunnen we de groepsindeling zodanig aanpassen dat kinderen uit verschillende jaargroepen, met dezelfde onderwijsbehoeften, optimaal kunnen profiteren van de beschikbare lestijd en talenten van de verschillende leerkrachten.
 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!