Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis in Nederland. Het budget dat wij als school krijgen gaat op aan alle onderwijskundige zaken. Om ook nog allerlei leuke activiteiten en feestelijkheden te organiseren zijn de Ouderraad en school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert dit geld en alle uitgaven komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis in Nederland. Het budget dat wij als school krijgen gaat op aan alle onderwijskundige zaken.
Om ook nog allerlei leuke activiteiten en feestelijkheden te organiseren zijn de Ouderraad en school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert dit geld en alle uitgaven komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

Vrijwillige ouderbijdrage

De bijdrage is €25,00* per kind en voor kinderen die na 1 januari op school komen, geldt een bijdrage van €12,50.

U kunt het bedrag overmaken op:

                                                                IBAN: NL 56 RABO 0161449921

                                                                t.n.v. Oudervereniging obs De Zonnewijzer

                                                                onder vermelding van de naam van uw kind(eren)Mocht de betaling van de ouderbijdrage problemen geven, of u heeft bezwaren tegen de betaling, dan stellen wij het op prijs als u contact opneemt met de directie van De Zonnewijzer.

Contact opnemen met ons kan door een e-mail te sturen naar: or.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl.

* De kosten van het schoolreisje van de kinderen zijn niet inbegrepen in dit bedrag. Over de kosten hiervoor krijgt u apart bericht via ouderportaal. 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!