Openbaar Onderwijs

Openbaar Onderwijs

Openbare school

Onze school is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht geloof, afkomst, sociale status of levensovertuiging.


Verschillen

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met de kinderen die verschillen zonder waardeoordeel aan de orde te stellen. Zo krijgen zij de kans om vanuit respect zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen met een andere achtergrond dan zijzelf.
Onze leerlingen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
 

Ontmoetingsonderwijs

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs. Kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Het motto is: 'Niet apart, maar samen'.

Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan en een goede basis meekrijgen om uit te groeien tot zelfstandige, (zelf) kritische burgers die ieder op hun eigen wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"