Uitval door ziekte of andere calamiteiten

Uitval door ziekte of andere calamiteiten

Invalleerkracht

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of om een andere reden, niet voor de klas kan staan. Op die momenten doen we een beroep op een invalkracht vanuit de vervangingspool. De actuele situatie op de arbeidsmarkt is echter zo dat er maar weinig invalkrachten beschikbaar zijn. Dat maakt het vervangen er niet makkelijker op, maar we doen telkens als zo'n situatie zich voordoet onze uiterste best om te zorgen voor bezetting.
 

Leerlingen thuis houden

Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Wanneer dat niet het geval is, bedenken we, als dat mogelijk is, een interne oplossing. Wanneer ook dit niet lukt, wordt gevraagd of u uw zoon of dochter thuis kunt houden.

Wij doen er alles aan om dat laatste te voorkomen, maar gebleken is dat ook wij daar niet aan ontkomen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we u hierover berichten via ouderportaal. Wanneer u geen opvangmogelijkheid heeft, kan uw kind gewoon naar school komen en wordt hij/zij ondergebracht in een andere klas.

Wanneer er sprake is van een langdurig probleem waarbij voor langere tijd geen vervanging is, zullen we intern schuiven en zal steeds een andere groep gevraagd worden om thuis te blijven.

Mocht het dus noodzakelijk zijn om een groep vrijaf te geven, dan weet u dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen. Hoewel het vervelend voor u kan zijn, hopen we wel op uw begrip en medewerking.

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!