Waarom onze school?

Onze school is niet anders dan andere scholen als het gaat om het streven naar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat. Tenslotte kunnen kinderen, maar ook volwassenen, alleen maar optimaal tot leren komen als ze zich veilig voelen. Ook onze ambities op het gebied van Lezen, Taal en Rekenen zullen niet veel afwijken van de doelstellingen van andere scholen. Daar ligt onze focus en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar zijn we dan wel anders in?

Wat kunt u verwachten?

Onze school is niet anders dan andere scholen als het gaat om het streven naar veiligheid en een goed pedagogisch klimaat. Tenslotte kunnen kinderen, maar ook volwassenen, alleen maar optimaal tot leren komen als ze zich veilig voelen.


Ook onze ambities op het gebied van Lezen, Taal en Rekenen zullen niet veel afwijken van de doelstellingen van andere scholen. Daar ligt onze focus en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waar zijn we dan wel anders in?

Toekomst gericht

Onze school loopt voorop bij het invoeren van digitale leermiddelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze leerlingen eigentijds en modern onderwijs krijgen dat ze voorbereid op hun toekomst. En die toekomst verandert in sneltreinvaart.
 

Groepsdoorbrekend

Wij werken groepsdoorbrekend. Elke dag starten de leerlingen in hun eigen klas, maar gedurende de dag kan de groepssamenstelling veranderen als dat wordt ingegeven door de ondersteuningsbehoeften die de leerlingen hebben. Het heeft namelijk geen zin om stof aangeboden te krijgen, terwijl je het fundament niet beheerst.

In de praktijk kan het dus zo zijn dat je voor een specifiek onderdeel aansluit bij een andere groep om dit onderdeel alsnog onder de knie te krijgen en van daaruit verder te kunnen bij het leren. Andersom kan ook. Leerlingen die sneller door de stof gaan, sluiten aan bij een hogere groep. Zij moeten niet afgeremd worden, maar juist uitgedaagd. Hun intrinsieke motivatie doet de rest.

Zicht op eigen ontwikkeling

Leerlingen zijn bij ons medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Leren doe je namelijk van en met elkaar. Wij werken aan de hand van doelen en succescriteria. Leerlingen weten waar ze aan moeten voldoen, maar vooral ook wat ze (nog) moeten doen om daar te komen.

Leer krachten!

Om te kunnen leren, dien je te begrijpen hoe je tot leren komt en wat daarvoor nodig is. Dat leren we onze leerlingen dus eerst. Concentreren, doorzetten bij tegenslagen, plannen, een inschatting maken wat betreft je kennis op voorhand, oefenen en herhalen.

Interactie

Niet langer een leerkracht die zijn verhaal afdraait, maar interactie tussen leerlingen en leerkrachten op basis van de behoeften van de leerlingen. Uiteindelijk zullen onze leerlingen zelf een portfolio samenstellen waarin zij bewijs verzamelen om hun ontwikkeling vast te leggen.

Rol in de maatschappij

Onze leerlingen worden voorbereid op hun rol in de maatschappij. In groep 8 leveren wij leerlingen af die zelfstandig zijn, een kritische blik hebben op zichzelf en de rest van de wereld, die autonome keuzes kunnen maken met oog voor de consequenties die elke keuze met zich meebrengt en vooral leerlingen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.


 

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"