Beleid toelating, schorsing en verwijdering.

Beleid toelating, schorsing en verwijdering.

Voor KC De Zonnewijzer zijn de algemene afspraken t.a.v. toelating, time out, schorsing en verwijdering van toepassing zoals die zijn opgesteld voor Stichting Talent.

Klik hier voor het beleidsdocument Toelating, Time-Out, Schorsing en Verwijdering met alle Talent afspraken die op ons kindcentrum van toepassing zijn.

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!